slide image

Вечірній Дністер

с. Маяки, 20.08.2020 р.

Дізнатися про Дністер
slide image

Світанок на Куяльницькому лимані

с. Ковалівка, 29.10.2016 р.

Дізнатися про Куяльницький лиман
slide image

Одеська затока. Перший день зими

м. Одеса, 01.12.2018 р.

Дізнатися про Одеську затоку
slide image

Нормативні документи про систему Е-навчання Одеського державного екологічного університету:

Регламент роботи в системі Е-навчання ОДЕКУ

Дізнатися більше

Положення про електронний навчальний курс в ОДЕКУ

Дізнатися більше

Сайт дистанційного навчання
кафедри гідроекології та водних досліджень

(історична довідка)

Кафедра гідроекології та водних досліджень була організована в 1947 р. як кафедра «Водних досліджень» у складі гідрологічного факультету Одеського гідрометеорологічного інституту (ОГМІ), після переїзду ОГМІ до м. Одеси. У 1969 р. кафедра змінила свою назву на «Водних досліджень, гідравліки і геодезії». З 1998 р. кафедра одержала нову назву «Гідроекології та водних досліджень». З 2000 р., після реорганізації ОГМІ в Одеський державний екологічний університет (ОДЕКУ), кафедра перейшла до складу екологічного факультету ОДЕКУ, а з 2006 року кафедра перебуває у складі природоохоронного факультету ОДЕКУ.
За час існування кафедри її завідувачами були доктори географічних наук, професора Бурлай Іван Федорович (1947-1971 рр.), Іваненко Олександр Григорович (1972-2008 рр.), а з 2009 р. - Лобода Наталя Степанівна.
Значний внесок у розвиток кафедри зробили доценти Молдованов А.І. та Попова І.А., старші викладачі Бачманов А.П., Краснова Т.А., П′ятак М.І., Сааджан З.А., Позднякова В.Б., асистенти Ключарева В.С., Бойчук Г.С., Горобець Л.Ф. та інші.
В різні роки на кафедрі працювали: Краснощек А.Я., доц., к. геогр. н. (1983-1998 рр.); Цимарна Н.О., доц., к. техн. н. (1984-2001 рр.); Гладких І.І.,  доц., к. геогр. н. (1988-1990 рр.); Сауленко О.Є., ст. викл. (1948-1973 рр.); Болдишева Н.І., ас. (1983-1996 рр.); Чернов М.І., доц., к. геогр. н. (1972-2006 рр.); Швебс О.Г., доц., к. геогр. н. (1994-2008 рр.); Колодеєв Є.І., доц., к. геогр. н. (1974-2011 рр.); Белов В.В., доц., к. геогр. н. (1990-2015 рр.); Захарова М.В., доц., к. геогр. н. (2005-2015 рр.), Селезньова Л.В., ст. викл. (1992-2015 рр.), Даус М.Є., доц., к. геогр. н., Божок Ю.В., ас., к. геогр. н., Захарова Т.В., інж. , Чекамова Л.М., зав. лаб. та інші.

Дізнатися більше про кафедру

Склад кафедри
(станом на 01.10.2022 р.):

1. Лобода Н.С., зав. каф.,
    д. геогр. н., проф.
2. Гриб О.М.,
    к. геогр. н., доц.
3. Отченаш Н.Д.,
    к. геогр. н., доц.
4. Куза А.М.,
    к. геогр. н., ст. викл.
5. Пилип'юк В.В.,
    к. геогр. н., ст. викл.
6. Балан Г.К.,
    ст. викл.
7. Яров Я.С.,
    ст. викл.
8. Гращенкова Т.В.,
    асистент.
9. Болюх Л.Б.,
    зав. навч. лаб.

За сумісництвом:
1. Катинська І.В.,
    к. геогр. н., ст. викл.

Спеціальність 101 «Екологія»:

• рівень вищої освіти «бакалавр»;

• рівень вищої освіти «магістр».

Дізнатися більше

• рівень вищої освіти «бакалавр»;

• рівень вищої освіти «магістр».

Дізнатися більше

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»:

• рівень вищої освіти «бакалавр».

Дізнатися більше

Курси

"Геофізика з основами астрономії" (БЗМ Геофізика)

Геофізика - комплекс наук, що досліджують фізичними методами будову Землі.

Геофізика - багатогалузева наука, вона здатна вирішувати найрізноманітніші та найскладніші проблеми, що охоплюють всі сторони природних і соціальних явищ. Це обумовлено складністю і різноманіттям головного об'єкту її дослідження - географічної оболонки Землі.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Геофізика з основами астрономії» є: отримання знань щодо основних методiв геофізичних  досліджень геосфер, форму, розміри та рухи Землі,  геофізичних полів Землі, відомостей  про склад та будову земної кори. 

В результаті вивчення дисципліни «Геофізика з основами астрономії»"(блок Геофізика) студенти повинні отримати базові знання: - форма, розміри та рухи Землі, - будова,  склад та основнi фiзичнi властивості геосфер,- характеристика та змiни геофiзичних полiв в просторi та часi, - рухи Землі  i  коливання земної кори, - орбітальний та добовий рухи Землі та наслідки, що виникають в їх результаті - основнi методи дослiдження геосфер. 

Після вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти базовими  вміннями: 

         -пояснити наслідки, що виникають в результаті орбітального та добового рухів Землі,

          - пояснити  деякі  геофiзичнi процеси та явища,  що  відбуваються в геосферах  Землі, 

          - оцінювати параметри сили тяжіння, магнітного поля Землі,

          - складати та вміти прочитати магнітні карти Землі,

          - використати  набуті знання  під час  розгляду процесів в атмосфері,  гiдросферi,  лiтосферi, розглядаючи їх в тісному взаємозв'язку, 

Студенти в результаті вивчення дисципліни «Геофізика з основами астрономії» повинні вміти  

- оцiнювати роль геофiзичних факторiв в формуваннi  й  розвитку екологiчних ситуацiй,   читати та користуватися географічними  та геомагнітними   картами при аналізі загальних природних умов територій;

користуватися геофізичними матерiалами i картами при   виконаннi   комплексних   оцiнок,  природних об`єктiв, узагальнень i прогнозiв.
Новини сайту

Фото User Admin
Графік ліквідації академічних заборгованостей студентів за підсумками весняного семестру 2021-2022 н.р.
User Admin - Saturday 9 July 2022 23:57 PM
 

Графік ліквідації академічних заборгованостей студентів за підсумками весняного семестру  2021-2022 н.р.


Фото Катинська Ірина
Розклад екзаменів та консультацій для студентів денної форми навчання (перший семестр 2021-2022 н.р.)
Катинська Ірина - Tuesday 7 December 2021 11:12 AM
 

Розклад екзаменів та консультацій для студентів денної форми навчання (перший семестр 2021-2022 н.р.)


Фото Яров Ярослав
Графік консультацій та іспитів у зимову сесію 2020-2021 н.р. по кафедрі гідроекології та водних досліджень ОДЕКУ.
Яров Ярослав - Tuesday 1 December 2020 12:35 PM
 

Дати і місце та форма проведення консультацій та екзаменів в сесію за 1 семестр 2020-2021 р. по кафедрі.